Reglement

 

 • De Bunnik Fair is bedoeld voor verenigingen, stichtingen en bedrijven gevestigd in de gemeente Bunnik. De fair wordt georganiseerd door de Middenstandsvereniging Bunnik en is bedoeld om lokale verenigingen, stichtingen en bedrijven zich te laten profileren in de gemeente Bunnik. Het is derhalve niet bedoeld voor promotionele doeleinden van bedrijven, welke gevestigd zijn buiten deze regio.
 • Opgave voor deelname dient schriftelijk te geschieden bij voorkeur via het inschrijfformulier.
 • Betaling geschied voor aanvang van Bunnik Fair bij de inschrijftafel voor C-Vis, v Hardenbroeklaan, Bunnik. Contant, graag gepast.
 • Bij niet tijdige betaling houdt de organisatie zich het recht voorbehouden de plek aan een ander te vergeven.
 • Bij afmelding van de reservering tot 3 weken voor de Bunnik Fair dient u de administratiekosten te voldoen, deze kosten staan vermeld op het inschrijfformulier.
 • Bij afmelding van de reservering binnen 3 weken voor de datum van de Bunnik Fair vindt normaliter geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Indien door (veiligheids-)omstandigheden, buiten de wil van de organisatie om, de Bunnik Fair geen doorgang kan vinden dan vindt maximaal 75% restitutie van het inschrijfgeld plaats. Indien de Bunnik Fair op de dag van de Bunnik Fair afgebroken dient te worden dan vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Enige dagen voor aanvang van de Bunnik Fair ontvangt u per e-mail het kramenplan. Verder ontvangt u tegelijkertijd de eventuele benodigde informatie.
 • Ongeveer twee uur voor aanvang van de Bunnik Fair staan de kramen klaar. Indien u eerder komt kan niet de garantie gegeven worden dat u reeds naar uw kraam of plek kunt gaan. De kraam is, afhankelijk van uw inschrijving, ongeveer 2 tot 3 meter breed en 1,5 meter diep. De kraam of plek is voorzien van uw inschrijfnummer. Uw auto dient u zo snel mogelijk weer weg te zetten.
 • Stroom is niet standaard beschikbaar. Indien stroom noodzakelijk is om uw bedrijf/organisatie te promoten dan is dit bij uitzondering mogelijk. U dient dit bij inschrijving aan te geven. Indien stroom wordt toegekend, dient uzelf een verlengkabel van minimaal 10 meter mee te nemen. Het is niet toegestaan op eigen initiatief bij een winkelier stroom te verkrijgen.
 • U dient aan alle wettelijke verplichtingen en regelgeving te voldoen die voor u van toepassing is.
 • Indien de kraam of plek een half uur na aanvang van de Bunnik Fair niet in gebruik is genomen, behoudt de organisatie zich het recht voor om de kraam of plek aan een ander toe te wijzen. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • U mag alleen artikelen verkopen waarmee u zich heeft ingeschreven.
 • De kraam of plek dient gedurende de volledige Bunnik Fair tijd bezet te blijven. Eerder afbreken is niet toegestaan.
 • Het uitdelen van folders, flyers, reclamemateriaal of dergelijke is uitsluitend toegestaan in het gebied van de Bunnik Fair zelf.
 • U dient de gebruikte kraam of plek schoon achter te laten. U bent verplicht uw afval mee te nemen.
 • U bent verplicht alle aanwijzingen van de organisatie, de politie, brandweer e.d. onverwijld op te volgen.
 • Bij uitsluiting van (verdere) deelname aan de Bunnik Fair door handelingen in strijd met dit reglement, bestaat er geen recht tot restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
 • Het is niet toegestaan wijzigingen op of aan de kramen aan te brengen of om de kramen te verplaatsen.
 • De Bunnik Fair organisatie heeft geen ontheffing voor het schenken van alcohol. Indien u alcoholische dranken wilt schenken op de Bunnik Fair dient u hier zelf een vergunning voor aan te vragen bij de Gemeente Bunnik.
 • Het is alleen toegestaan om attractie- en speeltoestellen met een geldig Nederlands CvG (certificaat van goedkeuring) te plaatsen op de Bunnik Fair in verband met de wetgeving hieromtrent sinds 2016. Bij inschrijving dient u aan te geven met welke attractie-/speeltoestellen u komt, welke afmetingen en de hoeveelheid stroom die nodig hebben.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook, voorafgaand, tijdens of na afloop van de Bunnik Fair. Deelnemen aan de Bunnik Fair is geheel voor eigen risico.

Met vriendelijke groet,

 

Commissie Bunnik Fair